Používání a vytváření digitálních zdrojů

Internet je jedním z důležitých informačních zdrojů, čehož využívají učitelé i žáci. Lze na něm rychle nalézt informace o jakémkoli tématu. Vyhledání digitálních vzdělávacích zdrojů je však pouze prvním krokem, po kterém by mělo následovat zhodnocení jejich kvality. Při používání a vytváření digitálních zdrojů je také potřeba respektovat autorská práva. Ty se totiž váží i k těm zdrojům, které jsou publikovány pod otevřenými licencemi.

Některé digitální vzdělávací zdroje využívají učení postavené na principu hry (tzv. gamification). Tento princip se objevuje v mnoha aplikacích, které žáky seznamují s programováním. S výukou programování lze přitom začít již na prvním stupni. Kromě porozumění tomu, jak fungují aplikace v počítači či v chytrém telefonu, vede programování k rozvoji myšlení, kreativitě a schopnosti řešit problémy.

Metodický portál rvp.cz

Cílem metodického portálu je podpora učitelů a sdílení dobré praxe. Portál umožňuje učitelům publikovat příspěvky a digitální učební materiály, zapojovat se do diskusí, využívat publikované materiály a dozvídat se o novinkách z oblasti vzdělávání. Metodický portál je propojený s dalšími uložišti, v sekci věnované digitálním učebním materiálům lze proto vyhledávat také např. v evropském portálu LRE (Learning Resource Exchange for schools, spravuje European Schoolnet). 

Portál spravuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Scientix

Pro učitele matematiky a přírodních věd je k dispozici evropský portál obsahující výukové materiály, Moodle kurzy pro učitele a další inspirativní zdroje. Výukové materiály lze stáhnout v různých jazycích a po přihlášení bezplatně požádat o jejich překlad např. do češtiny.

Portál provozuje sdružení European Schoolnet.

Domino

Cílem soutěže Domino Česká republika je ocenit učitele či další zúčastněné, kteří představí nejzdařilejší výukové aktivity s využitím vhodných didaktických materiálů. Prezentace soutěžících (obvykle včetně digitálních učebních materiálů) jsou volně k dispozici na stránkách soutěže. Zapojit se mohou učitelé ZŠ a SŠ.

Soutěž vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání.

Licence Creative Commons

Využití licencí Creative Commons jako cesta k efektivnějšímu sdílení informací je příručka, která srozumitelně popisuje problematiku otevřených licencí Creative Commons a obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy. Uvádí důvody, proč publikovat pod otevřenými licencemi a také doporučení, jak tyto díla správně užívat a citovat.

Vydalo Iuridicum Remedium, o. s. v roce 2015.

Hodina kódu

Na webové stránce lze najít celou řadu aktivit souvisejících s programováním. Žáci si mohou např. vyzkoušet napsat své první řádky kódu v prostředí jako Angry Birds, Star Wars nebo Minecraft. Princip psaní kódu je žákům postupně vysvětlován v tutoriálech. Aplikace jsou založeny na vizuálních programovacích jazycích. V českém jazyce je dostupná relativně značná část materiálů.

Každoroční kampaň Hodina kódu organizuje Code.org za přispění mnoha významných firem.

Kritéria, která je vhodná dodržovat při vytváření digitálních vzdělávacích zdrojů, shrnuje článek O. Neumajera a D. Růžičkové věnující se kvalitě zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů. Na hodnocení kvality informací a zdrojů se zaměřuje jeden z modulů e-learningového kurzu práce s informacemi, který primárně pro potřeby vysokoškolských studentů připravil KISK Masarykovy univerzity.

Na internetu je k dispozici množství digitálních vzdělávacích zdrojů - z různých oblastí lze zmínit např. Khanova škola (výuková videa s převážně přírodovědnou tematikou), web realisticky.cz (učebnice matematiky a fyziky včetně metodických pokynů připravuje M. Krynický), učebnice Informatika pro každého (autorem je D. Lessner) nebo metodická příručka Rozvíjíme ICT gramotnosti žáků (autorkou je D. Růžičková), web Občankáři.cz (provozuje Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd), stránky projektu Dotkni se 20. století (realizovalo Národní muzeum), evropský portál Europeana (shromažďuje umělecké sbírky v digitální podobě), výstupy projektu Učitel chemie (realizovaného Univerzitou Palackého v Olomouci) nebo stránky na procvičování slepých map (vyvinula skupina Adaptive Learning na FI Masarykovy univerzity). Pro učitele vychází také řada specializovaných on-line časopisů.

S programováním lze začít  prostřednictvím aplikací založených na vizuálních programovacích jazycích (program tak žáci mohou vytvářet tím, že vhodně přesouvají ikony/obrázky reprezentující určité příkazy), jako je např. Scratch, ScratchJr (vhodný pro děti předškolního věku), Kodu. Proč ve škole programovat, jak se na první hodinu programování ve škole připravit či jak ovládat aplikaci Scratch zaznělo v pásmu webinářů, který proběhl v rámci Evropského týdne programování v roce 2015. Návody a bližší informace k dalším zmíněným aplikacím - ScratchJr, Kodu. Využít lze také materiály z realizovaného online kurzu European Schoolnet Academy (v angličtině).


Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+. Tyto webové stránky vyjadřují pouze názory autorů, nikoliv stanovisko Evropské komise a za užití informací zde obsažených Evropská komise neodpovídá ani neručí.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!