Komunikace a spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

Velká část komunikace se v dnešní době odehrává prostřednictvím digitálních technologií. Díky nim je možné komunikovat s vrstevníky v zahraničí, realizovat mezinárodní vzdělávací projekty na dálku nebo si do hodiny přizvat např. odborníka. Důležitým zdrojem informací o škole jsou její webové stránky, které by měly podporovat komunikaci s rodiči a širokou veřejností.

Digitální technologie navíc umožňují učitelům sdílet své zkušenosti s kolegy v profesních online komunitách nebo se dále vzdělávat z pohodlí svého domova prostřednictvím webinářů (semináře probíhající online) či masivních otevřených online kurzů (MOOC, massive open online course, tedy kurzy, kterých se najednou účastní až stovky zájemců). 

Sociálním sítím a možným rizikům spojených s komunikací prostřednictvím digitálních technologií se věnuje také následující oblast Digitální občanství

eTwinning

Největší komunita škol v Evropě, která využívá digitální technologie pro vytváření a realizaci projektů, sdílení zkušeností učitelů a jejich další profesní rozvoj. Projekty u žáků podporují využívání cizích jazyků, zlepšují jejich digitální kompetence a schopnost spolupracovat a podněcují kreativitu. Zapojit se mohou mateřské až střední školy. Délka i téma projektů závisí na dohodě partnerů. eTwinning také nabízí další vzdělávání učitelů prostřednictvím webinářů, metodických seminářů v různých krajích ČR a dalších aktivit.

Jedná se o iniciativu Evropské komise, kterou v ČR realizuje Dům zahraniční spolupráce.

European Schoolnet Academy

Masivní otevřené online kurzy jsou připravované speciálně pro učitele a další zájemce o vzdělávání. Zaměřují se na inovativní metody výuky a využití ICT ve vzdělávání. Představují užitečné aplikace, nástroje a příklady dobré praxe z výuky evropských škol. Trvají obvykle 4 - 6 týdnů a po úspěšném dokončení obdrží účastník elektronický certifikát. K absolvování stačí pasivní znalost angličtiny. 

Kurzy připravuje sdružení European Schoolnet. 

School Education Gateway

Cílem evropského portálu pro školní vzdělávání je usnadnit školám přístup k novinkám, trendům a možnostem mezinárodní spolupráce. V sekci Možnosti programu Erasmus+ lze např. vyhledávat školy, které mají zájem o mezinárodní projektové partnerství nebo si zobrazit nabídku kurzů a jejich hodnocení od předchozích účastníků. Volně dostupné online kurzy pro učitele jsou k dispozici v sekci Teacher Academy.

Portál je financován z programu Erasmus+.

sCOOL web

Pro vytvoření či vylepšení školních webových stránek mohou pomoci kritéria, která jsou zveřejněna na stránkách soutěže sCOOL web. Obsahují nejen popis ideálního stavu, ale také různá doporučení či tipy, na co si dát pozor. Základní a střední školy se mohou přihlásit do soutěže a nechat si ověřit vhodnost školního webu odbornou porotou.
Organizátorem soutěže je EDUin, o. p. s.

Mezi další profesní komunity zaměřené na digitální technologie v oblasti vzdělávání patří např. Jednota školských informatiků GEG ČR (Google EDU Group Česká republika), Učíme moderně (spolek se věnuje využití Apple technologií ve výuce). 

Ke sdílení zkušeností učitelů a diskusím slouží také Metodický portál RVP.CZ. Na tomto portálu lze např. vyhledat článek pojednávající o komunikaci se žáky prostřednictvím školní sociální sítě (autorem je M. Dvořák). Přímo na digitální technologie se pak zaměřuje Učitelský Spomocník. Své tipy a zkušenosti s využitím různých aplikací ve výuce na základní škole publikuje J. Rambousková na své stránce Co jsem vyzkoušela. Získat inspiraci a vyměnit si zkušenosti s kolegy lze také na akcích jako Letní škola moderních učitelů (podporuje Microsoft), konference Počítač ve škole, Učitel IN, apod.

Digitální technologie umožňují také přizvat si do třídy odborníka nebo se propojit se třídou z jiného konce světa (více viz článek P. Boháčkové a K. Sladkovské).


Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+. Tyto webové stránky vyjadřují pouze názory autorů, nikoliv stanovisko Evropské komise a za užití informací zde obsažených Evropská komise neodpovídá ani neručí.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!