O projektu

MENtoring Technology-Enhanced Teaching

Projekt MENTEP (MENtoring Technology-Enhanced Teaching) je zaměřený na vytvoření a následné otestování autoevaluačního nástroje pro zjišťování úrovně ICT dovedností učitelů a schopnost učitelů zapojovat ICT do každodenní výuky. Jedná se o tříletý projekt (2015 - 2018), který koordinuje organizace European Schoolnet, Dům zahraniční spolupráce je jedním z partnerů projektu. Projekt je financován z programu Erasmus+ (KA3). 

Cíle projektu:

  • analyzovat stávající autoevaluační nástroje existující v některých zemích;
  • vytvořit prototyp evropského autoevalučního nástroje, který by byl využitelný napříč zeměmi;
  • otestovat nástroj na velkém vzorku učitelů - cca 1000 učitelů v každé zapojené zemi;
  • vytvořit online prostředí s nástroji pro další vzdělávání učitelů, které bude využívat již dostupných i nových nástrojů a zdrojů jako mimo jiné nástrojů třídy budoucnosti Future Classrooms Lab či online masivních kurzů v rámci European Schoolnet Academy.
Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+. Tyto webové stránky vyjadřují pouze názory autorů, nikoliv stanovisko Evropské komise a za užití informací zde obsažených Evropská komise neodpovídá ani neručí.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!