MENTEP

PROJEKT PODPORUJÍCÍ ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ

Smysluplné zapojení digitálních technologií do výuky vyžaduje profesní rozvoj učitelů v této oblasti. Cílem těchto stránek je podpořit učitele v jejich úsilí a usnadnit jim přístup k relevantním informacím. V každé oblasti jsou proto představeny vybrané digitální zdroje, které umožňují základní vhled do dané problematiky. Členění do oblastí vychází ze sebehodnotícího nástroje, který byl pro učitele vytvořen v rámci evropského projektu MENTEP. Rozdělení má ale spíše informativní charakter, neboť některé zdroje pokrývají více různých témat a mají přesah do více oblastí.

Všechny představené digitální zdroje jsou volně k dispozici, a to převážně v češtině. Na internetu lze samozřejmě nalézt mnoho dalších kvalitních zdrojů věnujících se využití digitálních technologií ve vzdělávání. Budeme rádi, pokud nás na zajímavé zdroje k této problematice upozorníte (viz Kontakty).


Digitální pedagogika

Digitální technologie ovlivňují přípravu a realizaci výuky, vznikají díky nim nové učební situace. Jaké příležitosti nabízejí? Jak je začlenit do procesu výuky a učení? A jak je využít pro (sebe)hodnocení žáků?
 

Používání a vytváření digitálních zdrojů

Výukové materiály v on-line podobě se stávají nedílnou součástí dnešní školy. Jak najít relevantní materiály? Jak je sdílet se svými žáky či kolegy? A jak (spolu)pracovat na jejich tvorbě?
 

Komunikace a spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

Žáci běžně využívají digitální technologie pro komunikaci a sdílení zážitků se svými vrstevníky. Jak tento způsob komunikace využít pro vzdělávací účely? A jaké jsou možnosti on-line profesního rozvoje?
 

Digitální občanství

Žijeme v digitálním světě a to se všemi přínosy a riziky, která jsou s tím spojená. Jak si chránit své soukromí a zabezpečit zařízení? Jak rozpoznat a reagovat na nežádoucí chování on-line? A jaký je dopad digitálních technologií na životní prostředí i zdravotní stav uživatele?
 

Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+. Tyto webové stránky vyjadřují pouze názory autorů, nikoliv stanovisko Evropské komise a za užití informací zde obsažených Evropská komise neodpovídá ani neručí.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!